Vsak, ki stopa na podjetniško pot, mora najprej pridobiti nekaj osnovnih informacij o podjetništvu. Pri tem se sreča z nalogo, da mora pripraviti poslovni načrtPoslovni načrt je pomemben dokument, ki nas usmerja pri poslovanju podjetja, pomaga spremljati našo podjetniško idejo in nas tudi opozarja na napake in pomanjkljivosti.

Realizacija poslovne ideje s poslovnim načrtom

Podjetniška pot se začenja z dobro poslovno idejo, ki sama po sebi še ne zagotavlja uspeha. Za njeno uresničitev potrebujemo dober tim ljudi in tudi kapital. Šele takrat, ko idejo realiziramo, lahko rečemo, da smo uspeli. Samo s trdim delom in z vztrajnostjo lahko pridemo do cilja.

Pomembno je, da podjetniško idejo na različne načine razvijamo, med drugimi tudi z dobro pripravljenim poslovnim načrtom.

Kako začeti pisati poslovni načrt?

Pisanje poslovnega načrta zahteva pridobivanje informacij, spoznavanje podjetniških tem in najpomembnejših področij podjetništva. Poznati moramo  kako na sistematičen in pregleden način zbrati in prikazati nujne informacije o podjetju in projektu, ki ga želimo razviti. Poslovni načrt napišemo lahko sami, na  spletu najdemo različne primere pisanja poslovnih načrtov, jih primerjamo in izberemo ustreznega. Izdelavo poslovnega načrta lahko naročimo pri podjetju, ki se s tem ukvarja in bo pripravljen po naših zahtevah. Na voljo so tudi računalniški programi, s pomočjo katerih lahko sami izdelamo poslovni načrt.

Poslovni načrt ima:
 • vsebinski  tekstualni del, v katerem predstavite vaše poslovanje, ki ga že imate, ali ga šele načrtujete in
 • finančni del, v katerem boste ovrednotili vse načrtovane aktivnosti, ki ste jih predstavili v tekstualnem delu.
Vsebinski del predstavi naslednja poglavja/teme:
 • opis podjetja, proizvode, storitve, operacije, osnovne podatke o podjetju in predstavitev vodstvene ekipe,
 • predstavitev bodočega poslovanja podjetja in njegov razvoj,
 • analiza trga in strategija, povezana s poslovnim načrtom projekta,
 • potrebne investicije, kapital,
 • predstavitev prodaje,
 • načrtovanje novih zaposlitev,
 • kupci, dobavitelji, zaloge,
 • pojasnila k finančnemu delu poslovnega načrta,
 • različne priloge k poslovnem načrtu.
Finančni del predstavi:
 • bilančne podatke v primeru, da podjetje/podjetnik že posluje (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida),
 • investicije in vire financiranja nove dejavnosti,
 • oceno bodočega poslovanja (prodaja – prihodki; stroški poslovanja, sredstva, finančne in poslovne obveznosti, kapital, subvencije idr.),
 • izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja,
 • denarne tokove bodočega poslovanja,
 • kazalnike poslovanja.

Priporočamo:

V Slovenskem podjetniškem skladu so izdelali dva (brezplačna) računalniška programa za izdelavo Poslovnega načrta, s katerima boste lahko sami, na sistematičen način zbrali in prikazali nujno potrebne informacije o vašem podjetju in investicijskem projektu. Pripravljena sta posebej tako za samostojne podjetnike kot za gospodarske družbe.

Dodatno svetovanje pri uporabi pripomočka Slovenskega podjetniškega sklada poteka preko spletne strani Gospodarske zbornice Slovenije.

Prvi program je v Microsoft Wordu izdelan program Poslovni načrt (tekstualni del)kjer lahko z besedami obširno, brez kakršnihkoli omejitev, predstavite svoje preteklo in bodoče poslovanje.

Drugi program je v Microsoft Excelu (izdelan program Poslovni načrt (finančni del)v katerem imate možnost ovrednotiti v tekstualnem delu zapisane načrte.

Program je enostaven za uporabo in dostopen vsem zainteresiranim samostojnim podjetnikom in podjetnicam z namenom, da finančno-računovodsko ovrednotijo svoje poslovne zamisli in tako ugotovijo potrebno višino tujih finančnih virov ter izračunajo, ali se bodo vložena sredstva povrnila. Program omogoča prikaz izračunov in podatkov za šestletno obdobje, in sicer za dve pretekli poslovni leti ter za štiri prihodnja načrtovana poslovna leta.

Vloge na javne razpise in pridobivanje bančnih sredstev

Izdelan poslovni načrt je obvezen sestavni del vsake vloge za prijavo na javne razpise  Slovenskega podjetniškega sklada (ni obvezno, da je poslovni načrt izdelan z njihovimi programi). Banke za pridobitev sredstev zahtevajo od prosilcev izdelan poslovni načrt in so programa ocenile kot primerna tako na razpisih Sklada in tudi kadar prosilci individualno prosijo za odobritev sredstev, potrebnih za financiranje projektov manjših vrednosti.

Povzetek poslovnega načrta in prezentacija

Povzetek poslovnega načrta je zelo pomemben, ker z njim v jedrnatem in preglednem besedilu (ali z organigramom) zajamemo bistvo poslovnega načrta. Dober povzetek poslovnega načrta predstavi ključne informacije iz vsakega poglavja in mora bralca usmerjati ter pritegniti, da bo z zanimanjem prebral celotni poslovni načrt.

Pripravimo lahko tudi prezentacijo, ki jo uporabimo, kadar poslovni načrt predstavljamo skupini. Pri tem je potrebno upoštevati navodila za izdelavo dobre in učinkovite predstavitve.

Preberite članke:

nacrt
Poslovni načrt


Raziskava trga – nuja in potreba


Raziskava in analiza trga za majhna podjetja


Velikost trga in trendi


Svetovanje pred ustanovitvijo podjetja

mladi_podjetnik
Povezani članki – Podjetniški kotiček

Priporočamo

VEM Portal za podjetja in podjetnike:

(Skupno 1.666 obiskov, današnjih obiskov 1)