Koraki pri organiziranju dela in izdelava seznama nalog 

Čas je potrebno ceniti, v njem moramo biti organizirani in učinkoviti. Lastnost učinkovitih ljudi je med drugim tudi sposobnost, da razvijejo veščine, kako organizirajo delo znotraj delovnega časa in v njem postavljajo prioritete. Vsak zase mora ugotoviti, za katere stvari porabi preveč časa in za katere premalo, katere naloge dela po nepotrebnem in bi jih moral prepustiti drugim.

Video – Tehnike organiziranja lastnega dela in časa

Izhodišča za postavljanje organizacije dela

Če hočemo biti uspešni pri organiziranju dela in časa, je potrebno ugotoviti kje smo in kako bomo izboljšali organizacijo lastnega dela in časa:

KJE SEM? POSTAVLJANJE PRIORITET, ODLOČANJE IN IZBIRANJE
Ali je moj delovni čas organiziran tako kot si želim? Zakaj sem tukaj?   Seznam nalog in roki za izvedbo
Večkrat sem pod pritiskom, ker moram delati stvari, ki jih ne želim.   Razvrstitev nalog po pomembnosti  in nujnosti

Pomembno je tisto, kar prinese največje koristi, nujno pa tisto kar preprečuje tveganja.

»Preganja me čas in nujnost opravljanja nalog!«   Časovna izvedba nalog:

 • pomembne in nujne naloge
 • manj pomembne/a nujne zadeve (uredijo jih lahko drugi)
 • pomembne, a nujne (lahko malo počakajo), vendar jih ureja vodja sam
 • nepomembne in ne nujne naloge (v večini) vzamejo veliko časa/prinašajo malo koristi
Odlagam naloge, ki so mi neprijetne, jemljejo mi čas …   Delegiranje nalog sodelavcem:

 • vodja se razbremeni nalog
 • sodelavci učinkovito in hitro opravijo delo

Razmislite in naredite načrt za vaš delovni dan/teden

V spodnji preglednici je nekaj primerov, ki jih lahko uporabimo za razmišljanje o načrtovanju časa, ki ga porabimo za učinkovito delo, opravljanje različnih nalog, učenje, sodelovanje in iskanje novih priložnosti. Kako bomo posamezne naloge opredelili (pomembne/nujne), je odvisno od nas in trenutne situacije, v kateri smo. Prav zaradi tega je načrtovanje še toliko pomembnejše. Naredite vaš terminski načrt za en teden.

Pomembne in nujne naloge
Pomembne, vendar ne nujne naloge
 • priprava na sestanek, ki ga bom vodil kot vodja oddelka
 • priprava na letni razgovor z direktorjem
 • oddati moram vlogo za novo delovno mesto (razpisni rok)
 • dokončati seminarsko nalogo (študij)
 • pripraviti osnutek poslovnega načrta (za svoje bodoče podjetje)
 • pripraviti se moram na predstavitev poslovnega načrta (v načrtu prihodnji mesec)
 • poiskati informacijo o dobri in učinkoviti predstavitvi
 • opraviti razgovor s potencialnimi partnerji in sodelavci
 • iskati možnosti za pridobitev kredita v banki za odprtje podjetja
Nujne, nepomembne naloge Niti nujne niti pomembne naloge
 • obisk trgovine s pisarniškim pohištvom
 • obisk prijateljev in sorodnikov, ki je odpadel pretekli teden
 • pregledati vso elektronsko pošto in napisati odgovore
 • pregledati ponudbo za zavarovanje avta
 • pregledovanje reklamnega materiala
 • navzočnost na sestanku vrtičkarjev
 • pregledovanje nepomembne elektronske pošte
 • družabno srečanje v športnem društvu

 

Kje lahko pogledam, kako podjetniki/podjetnice organizirajo svoje delo in čas?

V intervjuju lahko pogledate, kako podjetnica organizira svoje delo in čas, ki ga namenja delu, družini in prostemu času.

Žensko podjetništvo  Zaupam vase!
.
Priporočamo

Poglejte si zgodbe o uspehih slovenskih podjetnic; v njih boste našli spodbude in napotke, kako stopiti na samostojno pot. Spregovorile so tudi o organizaciji dela, časa in o usklajevanju obveznosti.

Pri vsem pa je pomembna tudi samoiniciativnost in podjetnost, ki ju postopoma lahko pridobimo in utrdimo, le volja in vztrajnost ne smeta manjkati.

Žensko podjetništvo  Zgodbe o uspehu

(Skupno 3.418 obiskov, današnjih obiskov 1)