Ideje se nam vsakodnevno pojavljajo in utrnejo tako v osebnem kot poklicnem življenju. Tega se premalo zavedamo in nismo dovolj pozorni, da bi o njih razmišljali in jih razvijali. Pridemo lahko tudi v situacijo, ko moramo neko idejo predstaviti, o njej govoriti, predlagati rešitev problema, da se nam zgodi, da preprosto odpovemo.

Pomagamo si lahko z uporabo tehnik zbiranja idejki nas bodo vodile do kreativnega razmišljanja. V veliko pomoč nam bodo tudi v skupini ali timu sodelavcev, kje bomo iskali ideje za ustvarjalno delo.

Video – Viharjenje možganov

Viharjenje možganov

Najbolj znana in enostavna metoda iskanj idej je “brainstorming” ali “viharjenje možganov, možganska nevihta”. To je metoda iskanja idej v skupini. Vsak lahko pove idejo, ki se mu je v tistem trenutku utrnila, ostali jo sprejmejo brez kritiziranja ali spreminjanja. Cilj je, da pridobimo čim več idej, jih sproti ne komentiramo in ocenjujemo glede na kakovost ali uporabnost. Vse ideje zapišemo na tablo ali list papirja in jih šele kasneje kritično ovrednotimo in o njih razpravljamo.

Kaj bomo dosegli?

Skupinsko viharjenje možganov bo v ljudeh spodbudilo drugačno razmišljanje in zavedanje, da vsaka ideja šteje, njihove ideje so pomembne za tim in podjetje.

Priporočamo

Pridobivanje idej z metodo 6 3 5  

Pridobivanje idej z metodo 6 3 5  je v praksi izkazalo kot zelo uporabno in je med udeleženci dobro sprejeto. V njej  sodeluje 6 udeležencev, ki morajo v 5 minutah oblikovati vsak po 3 ideje in jih napisati na obrazec. Obrazec z napisanimi idejami podajo naslednjemu v skupini (svojemu sosedu) in tako poteka izmenjava. V naslednjih 5 minutah sodelujoči dopolnjujejo ideje, zapisane na dobljenem obrazcu. Obrazce izmenjujejo toliko časa, da v roke znova dobijo svojega. Po končani izmenjavi sledi skupni pregled pridobljenih idej in odločitev, katere ideje so najboljše.

Sestanek delovne skupine

V primeru, da rešujemo zahtevne strokovne zadeve in iščemo ideje, kako bi jih rešili, se bomo verjetno odločili za delovni sestanekV skupino bo vodja povabil manjše število ljudi (3-4), ki so strokovno usposobljeni za konkretno področje. V primerjavi s številom idej, ki jih prinese »brainstorming«, bo število idej na delovnem sestanku manjše, vendar bodo vsebinsko konkretnejše in usmerjene v projekt ali reševanje določene problematike.

Kaj izbrati?

Ni mogoče vnaprej predvideti in predpisati, kaj je najprimernejše za zbiranje idej. Pomembno je, da smo čim ustvarjalnejši in pri tem ne razmišljamo, kakšno obliko in način zbiranja idej moramo izbrati. Ovire pri iskanju novih idej so velikokrat v nas samih in ne zavirajo le kreativnosti posameznika, ampak se pogosto prenašajo tudi na delovanje v timu.

IDEJA je samo začetek v ustvarjalnem procesu

Ali bomo nadaljevali po poti ustvarjanja, trdega dela in prišli do cilja, je naša ODLOČITEV.

Priporočamo

Oddaja Prava ideja – http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv

Mogoče se vam utrne nova, sveža, VAŠA DOBRA IDEJA …

 “Ne hodite tja kamor vodi pot. Pojdite raje tja, kjer ni poti, in za seboj pustite sled.”

 (Ralph Waldo Emerson)

(Skupno 6.145 obiskov, današnjih obiskov 1)