Ljudje se srečujemo ob različnih priložnostih, npr. na rojstnem dnevu, prireditvi, sestanku, koncertu. Organizator pred dogodkom posameznike ustno ali pisno povabi na omenjeni dogodek.

Video – Vabilo

1. V vabilu moramo navesti bistvene podatke:
 • kdo je sporočevalec (kdo vabi),
 • kdo je naslovnik (komu je vabilo namenjeno),
 • na kateri dogodek/prireditev vabimo,
 • kdaj (dan – neobvezno, datum in ura) in kje bo dogodek potekal.

Izražen mora biti tudi namen (Vabim te, Vabim Vas …). Vabilo na sestanek vsebuje tudi dnevni red.

2. Vabilo je lahko:

Neuradno: pošljemo ga v lastnem imenu prijateljem, sošolcem, znancem, sorodnikom.

Uradno: pošljemo ga v imenu skupine, društva, ustanove … Ima določeno obliko, in sicer natančno določene sestavine, zapisane na pravilnem mestu. Uradno vabilo mora imeti naslednje sestavine/sestavne dele:

 • podatke o sporočevalcu (ime, priimek, naslov),
 • kraj in datum zapisa vabila (desno; vzporedno s poštno številko in krajem sporočevalca ali levo pod naslovnikom),
 • podatke o naslovniku (ime, priimek, naslov),
 • poimenovanje dopisa – Vabilo,
 • nagovor,
 • vsebino,
 • pozdrav,
 • lastnoročni podpis (ime in priimek, lahko tudi funkcija).

Zasebno: namenjeno je točno določenemu posamezniku.

Javno: namenjeno je vsem, ki jih določen dogodek zanima (javnosti). Objavimo ga v časopisih, revijah, na spletu, po radiu, na televiziji.

Pri pisanju vabila je potrebno paziti na jezikovno pravilnost, in sicer na:

 1. zapis ulic/cest/trgov, enobesednih in večbesednih krajev (zapis z veliko in malo začetnico),
 2. zapis kraja in časa zapisa vabila – kraj, za katerim postavimo vejico, vedno napišemo pred časom (npr. Kranj, 12. 6. 2014),
 3. zapis nagovora, ki ga lahko končamo z vejico, nato pa vsebino nadaljujemo z malo začetnico ali pa s klicajem, za katerim nadaljujemo zapis vsebine z veliko začetnico,
 4. zapis časa dogodka (npr. v soboto, 21. 6. 2014, ob 20. uri; datum zapišemo s presledki),
 5. zapis ure dogodka (pravilno: ob 13.30, 13.00, 13. uri; nepravilno: ob 13.00 uri, 13:00, 13 uri, 13.00. uri, 13.00h),
 6. zapis kraja dogodka, pred katerim ne sme biti vejice (npr. v soboto, 21. 6. 2014, ob 20. uri v restavraciji Pri Matičku),
 7. zapis pozdrava – klicaju se je najbolje izogniti, lahko pa pozdrav, ki nima oblike stavka, zapišemo z vejico (npr. S spoštovanjem,) ali brez ločila (npr. Lep pozdrav). Pozdrav, zapisan kot stavek, pa zaključimo s piko (npr. Lepo Vas pozdravljamo.).
 Primer neuradnega vabila
                                                                                                [Kraj in datum pisanja]       Kranj, 12. 6. 2014

VABILO   [Poimenovanje dopisa]

Draga Simona!  [Nagovor]

10 let je minilo, odkar smo skupaj gulili šolske klopi. Vabim te na srečanje sošolcev in sošolk 4. a-razreda, ki bo v soboto, 21. junija 2014, ob 20. uri v restavraciji Pri Matičku (Stritarjeva ulica 5, Kranj). Upam, da se boš srečanja udeležila. S seboj prinesi le veliko dobre volje.  [Vsebina]

Lep pozdrav  [Pozdrav]

Miha   [Podpis]

 Primer uradnega vabila
Miha Novak
Cvetlična pot 6  [Podatki o sporočevalcu]
4000 Kranj                                                                        [Kraj in datum pisanja]   Kranj, 12. 6. 2014

ga. Ana Kalan
Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo   [Podatki o naslovniku]
Kidričeva cesta 55
4000 Kranj

VABILO   [Poimenovanje dopisa]

Spoštovana prof. Ana Kalan!/Spoštovana prof. Ana Kalan,    [Spoštljiv nagovor]

Minilo/minilo je že 10 let, kar je šolske klopi zapustila generacija 4. a-razreda. Kot razredničarka ste nas pospremili na nove poti proti novim ciljem. V imenu vseh sošolcev in sošolk Vas vabim na naše srečanje, ki bo v soboto, 21. junija 2014, ob 20. uri v restavraciji Pri Matičku (Stritarjeva ulica 5, Kranj).   [Vsebina]

Upam, da se boste našega srečanja udeležili in Vas lepo pozdravljam./Lep pozdrav   [Pozdrav]

[Lastnoročni podpis]   Miha Novak,

[Funkcija]   organizator srečanja


Vabilo
– Naloge in rešitve
(Skupno 21.565 obiskov, današnjih obiskov 1)