Gotovo ste že prebrali kakšen življenjepis (biografijo) znane osebe? Lahko vam je bil všeč ali pa tudi ne. Pohvalili ste avtorja ali pa ga grajali. Da pisanje življenjepisa sploh ni tako preprosta stvar, pa se zavemo takrat, ko ga moramo napisati sami.

Poznamo:
 • življenjepis oz. biografijo  to je besedilo, v katerem predstavimo pomembnejše datume in dosežke neke druge osebe.
 • življenjepis oz. avtobiografijo  to je besedilo, v katerem neka oseba predstavi pomembnejše datume in dosežke iz svojega življenja.

Svoj življenjepis po navadi napišemo, ko se prijavljamo na določeno delovno mesto, ko zaprosimo za štipendijo, počitniško delo … Življenjepis priložimo kot prilogo k drugemu uradnemu besedilu ali pa ga vključimo v samo prošnjo.

Pred pisanjem življenjepisa za zaposlitev je dobro vedeti:
 • v življenjepisu je potrebno zajeti vse tiste podatke, ki jih želi delodajalec prebrati;
 • če se prijavljamo na različne razpise, ne pošiljamo vedno življenjepisa z enakimi podatki;
 • življenjepis naj bo primerno dolg (ne več kot dve strani);
 • ne trudimo se napisati življenjepisa na eno stran, če ne gre, pomembno je, da je pregleden;
 • življenjepis naj bo zanimiv, učinkovit in napisan jezikovno pravilno;
 • ne pretiravajmo s hvaljenjem svojih sposobnosti;
 • ne uporabljajmo neprimernih e-naslovov in dolgih povedi;
 • ne zapisujmo vse podrobnosti, marsikaj bomo lahko še pojasnili na pogovoru pri
 • delodajalcu;
 • če smo imeli že veliko zaposlitev, ne predstavljajmo vseh delovnih izkušenj, ampak le tiste, ki so pomembne za delovno mesto, na katero se prijavljamo, pri tem pa pazimo, da zadnjo zaposlitev napišemo na prvo mesto;
 • življenjepisa ne napišemo na barvast, dišeč, okrašen ali pretirano debel papir, ampak na belega, normalne debeline;
 • pošiljanje fotografije v življenjepisu je stvar osebne odločitve;
 • življenjepis pošljemo skupaj s prošnjo le takrat, ko je to v objavi zahtevano.
Oblika življenjepisa
 • levo zgoraj navedemo podatke o sebi (ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj, številko mobilnega telefona in elektronski naslov)
 • na desno stran napišemo kraj in datum pisanja (lahko ga napišemo tudi levo spodaj)
 • pod osebne podatke napišemo še podatke o naslovniku (ime priimek/naziv podjetja, naslov, poštno številko in kraj)
 • zapišemo vrsto besedila (Življenjepis)
 • v vsebini predstavimo dogodke iz našega življenja
 • nato se še lastnoročno podpišemo, saj s podpisom zagotavljamo verodostojnost življenjepisa in resničnost zapisanih podatkov.
Vsebina življenjepisa

V vsebino življenjepisa vključimo le tiste podatke, ki so povezani s predmetom razpisa ali prošnje. Če pišemo življenjepis za prosto delovno mesto avtomehanika, potem ni ustrezno pisati o treniranju rokometa v osnovni in srednji šoli.

V življenjepis vključimo:

 • osebne in kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-naslov, lahko tudi rojstne podatke in zakonski stan);
 • izobrazbo, navedemo izobraževanja, ki smo jih uspešno zaključili. Pri tem navedemo začetek in konec določenega izobraževanja, ustanovo, program in smer;
 • dodatna znanja in izobraževanja (npr. tuji jeziki, računalniška znanja, različni tečaji, seminarji, konference);
 • izkušnje, in sicer formalne (kje smo bili zaposleni, v katerem obdobju, na katerem delovnem mestu in kakšne naloge in odgovornosti smo imeli) in neformalne (naše sodelovanje v klubih, društvih, dobrodelnih organizacijah, dijaško, študentsko delo);
 • dejavnosti v prostem času, (šport, hobiji, interesi).
Primer: Prijava z življenjepisom

Življenjepis (SV)

Ob uradnem življenjepisu se v današnjem času vse bolj uveljavlja navajanje podatkov v nepovezanem besedilu, in sicer tako, da vpisujemo svoje podatke v rubrike v pripravljenem obrazcu. Za tak življenjepis se je uveljavil izraz Potek življenja (curriculum vitae – CV). Tak življenjepis je lahko preglednejši od klasičnega.

Primer: Življenjepis (CV)

Europass življenjepis

Ste že slišali za Europass življenjepis? To je evropska dogovorjena oblika formularja za pisanje življenjepisa. Na voljo je v 26 evropskih jezikih in je primeren ne le za predstavitev pri nas, temveč tudi za predstavitev v drugih državah EU. Primere si lahko ogledate na povezavi Europass življenjepis.

Priporočamo:
 • življenjepis naj bo pregleden, urejen in jezikovno pravilen;
 • življenjepis naj bo kratek, jasen, zanimiv;
 • v življenjepisu bodite izvirni;
 • svoje dosežke predstavite čim bolj natančno (s številkami);
 • podatki v življenjepisu naj bodo resnični;
 • podatke, ki jih napišete že v prošnjo, ne pišete ponovno v življenjepis.
Več informacij dobite na:
Povezave na strani z opisi in s primeri:
(Skupno 153.997 obiskov, današnjih obiskov 28)